Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động


Nguyên lý hoạt động thiết bị bảo quản nông sản Airocide

* Trong buồng phản ứng: Không khí bẩn được hút vào buồng phản ứng và được luồn qua các ống “thủy tinh” nhỏ có chứa vô số các hạt Titan điôxit (TiO2) ở cấp độ nanomet. Nhờ ánh sáng bước sóng 254 nanomet chiếu lên các hạt TiO2, tạo ra các gốc hydroxyl (OH) có hoạt tính cao trên bề mặt có thể loại bỏ khỏi không khí mầm bệnh, nấm dại, nấm mốc, vi khuẩn, virut, ethylengây hư hỏng nông sản và thực phẩm. Hiệu quả xử lý loại bỏ 99,99997% vi sinh vật và 100% VOCs mà không sản sinh chất có hại, không tạo ra ô zôn.

Nguyên lý hoạt động của Airocide

Nguyên lý hoạt động của AiroCide


* Bên ngoài buồng phản ứng: Theo quy luật tự nhiên quá trình khuếch tán rối của các chất ô nhiễm sẽ xảy ra. Các mầm bệnh luôn dịch chuyển từ vùng có nồng độ cao vào vùng không có mầm bệnh đi ra từ Airocide. Quá trình này luôn diễn ra khi Airocide hoạt động giúp loại bỏ các mầm bệnh trong kho bảo quản.

Đặt hàng