Ban giám đốc Whole nói gì về Airocide

Ban giám đốc Whole nói gì về Airocide

Khi công nghệ Airocide được sử dụng trong các kho bảo quản hoa, tổn thất đã giảm đáng kể, chất lượng và thời hạn sử dụng sản phẩm được cải thiện rất nhiều.

Chris Snell, Giám đốc siêu thị Whole fool, White Plains,NY


Đặt hàng

Tin khác